Finanční skupina Dimension

Váš spolehlivý finanční partner

Nabídka služeb

Firemní finance v kostce

Jsme finančním partnerem celé řady středních, malých i velkých firem v oblasti provozního a investičního financování. Naše služby vám umožňují rozvoj podnikání, zjednodušují podnikání a poskytují mnohé další výhody.
operativní leasing finanční leasing a úvěr

Spotřebitelské financování

Financujeme automobily a jiné významnější investice spotřebitelů, činíme tak s maximální flexibilitou, za výhodných podmínek a s využitím moderních technologií.
leasing osobních aut spotřebitelský úvěr

Nadace Sophia

Nadace Sophia je nadací zřízenou za účelem všestranné podpory vzdělávání.

Nadace pro finanční zajištění svého poslání přijímá dary od právnických a fyzických osob, které jsou v souladu se zákonem O daních z příjmů číslo 586/1992 Sb. odečitatelnou položkou z daňového základu.

více informací