Finanční skupina Dimension

Váš spolehlivý finanční partner

Nabídka služeb

Firemní finance v kostce

Jsme finančním partnerem celé řady středních, malých i velkých firem v oblasti provozního a investičního financování. Naše služby vám umožňují rozvoj podnikání, zjednodušují podnikání a poskytují mnohé další výhody.
operativní leasing finanční leasing a úvěr

Spotřebitelské financování

Financujeme automobily a jiné významnější investice spotřebitelů, činíme tak s maximální flexibilitou, za výhodných podmínek a s využitím moderních technologií.
leasing osobních aut spotřebitelský úvěr

Výroční zprávy

Výroční zprávy D.S. Leasing, a.s.

Nadace Sophia

Nadace Sophia je nadací zřízenou za účelem všestranné podpory vzdělávání.

Nadace pro finanční zajištění svého poslání přijímá dary od právnických a fyzických osob, které jsou v souladu se zákonem O daních z příjmů číslo 586/1992 Sb. odečitatelnou položkou z daňového základu.

více informací